Zarząd

Strona główna

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

Oddział w Zielonej Górze

PTMA
Zarząd Główny

Kontakt

Zebrania

Obserwacje

Prelekcje - wykłady

Porady

Komunikaty

Kronika

Instytut Astronomii UZ

Witryna poprzednia

Kronika

Prezes Henryk Butkiewicz wręcza legitymacje najmłodszym członkom PTMA

Zebranie Oddziału 2007r.

Festiwal Nauki UZ - 2008r.

Prelekcja Tadeusza Gerstela dla uczniów gimnazjum w Lubsku 2007 r.

Szkolenie praktyczne i obserwcja Saturna

Z wycieczki do Torunia

Rok 2012

Rok 2009

Festiwal Nauki UZ rok 2010

Obserwacje refraktorem na Wieży Braniborskiej

Tadeusz Gerstel (z prawj) z entuzjastą astronomii,
wicedyrektorem gimnazjum w Lubsku w trakcie
przygotowywania prelekcji na terenie szkoły

Dni Nauki UZ rok 2004

Imponujące dzieło sztuki inżynierskiej

Teleskop o średnicy zwierciadła 250 mm i ogniskowej 2000 mm. Montaż paralaktyczny. Przyrząd o doskonałej stabilności i jakości obrazu. Teleskop samodzielnie wykonany przez członka PTMA - kol. Józefa Grześkowiaka, po zakupieniu przez Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego przekazany został do użytkowania Oddziałowi PTMA i zainstalowany na platformie widokowej Wieży Braniborskiej. Instrument wykorzystywany był przez członków PTMA i studentów astronomii, służył także do pokazów dla uczniów i publiczności przez ponad 10 lat – do roku 2005. Po zainstalowaniu na wieży nowego teleskopu przekazany został pod opiekę kol. Tadeusza Gerstela do wykorzystania przez mieszkańców Lubska.

16 maja 2017r. Obserwacje nieba przed Palmiarnią rozpoczynamy od uroczystych obchodów 93. urodzin prezesa Henryka Butkiewicza.
Rok 2010

Tak było w maju 2017r.

26 marca 2018r. "A cóż piękniejszego nad niebo, które ogarnia wszystko co piękne?..."

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy
inż. Henryka Butkiewicza
wieloletniego Prezesa Zielonogórskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.
Wraz z Jego odejściem straciliśmy pełnego zapału i optymizmu Kolegę i Przyjaciela,
a nasze społeczeństwo wyjątkowo wytrwałego organizatora
popularyzacji wiedzy astronomicznej, odznaczonego za zasługi Złotą Odznaką PTMA.

Członkowie Zielonogórskiego Oddziału PTMA,
Zarząd Główny PTMA w Krakowie

Eugeniusz Gołębiewski "ELEGIA O HENRYKU"

Mimo swych najlepszych chęci,

Mimo swojej dobrej woli

Ziemia już się nie tak kręci,

Pewnie teraz coś Ją boli.

Boli Ziemię, Księżyc, Słońce,

Miłośników astronomii,

Bo miał serce tak gorące,

Każdy z nas Go z żalem wspomni.

Odszedł od nas Pan Butkiewicz,

W niebo patrzył całe życie.

Quo vadis - jak pisał Sienkiewicz.

Teraz chadza hen - w zenicie.

Łzę nie jedn z nas uroni

Na wspomnienie Pana Henia,

Lecz z nas każdy Go dogoni.

Henryku - do zobaczenia.