Zarząd

Strona główna

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

Oddział w Zielonej Górze

PTMA
Zarząd Główny

Kontakt

Zebrania

Obserwacje

Prelekcje - wykłady

Porady

Komunikaty

Kronika

Instytut Astronomii UZ

Witryna poprzednia

Zarząd Oddziału
Wybrany przez Walne Zebaranie Członków Oddziału PTMA w Zielonej Górze dnia 31 stycznia 2015 r.


Prezes:
Henryk Butkiewicz

Wiceprezes
Michał Żejmo

Sekretarz:
Tadeusz Gerstel

Skarbnik:
Robert Mały

Członkowie Zarządu:
Mieczysław Amanowicz
Zygmunt Jaworski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący:

Roman Karczmar

Członkowie:
Włodzimierz Chorostin
Barbara Piekarska