Zarząd

Strona główna

POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII

Oddział w Zielonej Górze

PTMA
Zarząd Główny

Kontakt

Zebrania

Obserwacje

Prelekcje - wykłady

Porady

Komunikaty

Kronika

Instytut Astronomii UZ

Witryna poprzednia
Oddział Zielonogórski Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii działa od roku 1971. Obszar działania obejmuje województwo lubuskie. Siedzibą Oddziału jest Wieża Braniborska przy ul. Lubuskiej 2 w Zielonej Górze.

Podstawowy kierunek działalności to popularyzacja astronomii w społeczeństwie poprzez pokazy, prelekcje i konkursy. Istotną częścią działalności jest także pomoc w budowie i zakupie sprzętu optycznego, prowadzeniu obserwacji oraz wymiana doświadczeń i prezentacja osiągnięć astronomii amatorskiej.

Oddział Zielonogórski PTMA ściśle współpracuje i korzysta z pomocy Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Zachęcamy do zapisania się do naszego Oddziału. Zapisać może się każdy, kto interesuje się astronomią i chce pogłębiać swoją wiedzę. Chętnych prosimy o kontakt z Zarządem.


Deklaracja członkowska PTMAUwaga: zmiana adresu strony.
Strona naszego Oddziału jest już dostępna pod nowym adresem
http://www.zielonagora.ptma.pl/